Menaxhimi i integruar i kufirit, praktikat më të mira dhe aplikimi- rasti i Kosovës dhe Shqipërisë

1/09/2013

Menaxhimi i integruar i kufirit, praktikat më të mira dhe aplikimi- rasti i Kosovës dhe Shqipërisë
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë(QKSS), Qendra e Beogradit për Politika të Sigurisë (QBPS) dhe Instituti për Demokraci dhe Ndërmjetësim (IDN)

AUTORË

Abit Hoxha

Shkarko

Metodologjia synon të ulë radhët e gjata të udhëtarëve, sidomos gjatë fluksit të udhëtarëve për pushime në Shqipëri dhe gjatë fluksit të vizitave nga diaspora kosovare në Kosovë. Kjo praktikë punon mbi bazën e kontrolluar nga vetëm njëra anë e kufirit (zakonisht nga vendi pranues për individë apo mallra) dhe gjithashtu shkëmbimin e ndërsjellë të informacionit të kufirit. Me pak fjalë, kjo praktikë ka qenë shumë kreative me qëllim që të shmangë radhët e gjata në mënyrë më efektive dhe për të menaxhuar kufijtë. Me këtë dokument, ne synojmë për të shqyrtuar këto praktika nga një perspektivë funksionale dhe të përcaktojë nëse është e përshtatshme që të aplikohen rregullime të ngjashme në kufijtë e tjerë (p.sh. Kosovë-Serbi) dhe çfarë implikime praktike do të duhej të ndjekë një marrëveshje të tillë.