DHUNA NË FAMILJE DHE (MOS)BESUESHMËRIA NË POLICINË E KOSOVËS

23/08/2018

DHUNA NË FAMILJE DHE (MOS)BESUESHMËRIA NË POLICINË E KOSOVËS
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

QKSS

AUTORË

Donika Marku, Donika Emini

Shkarko

Ky botim i veçant, paraqet një përmbledhje të perceptimeve te qytetarëve mbi dhunën në familje dhe besueshmërinë ndaj Policisë së Kosovës.