DEMOBILIZIMI DHE INTEGRIMIN I USHTRISË ÇLIRIMTARE NË KONTEKSTIN E SHTET-FORMIMIT

27/02/2012

DEMOBILIZIMI DHE INTEGRIMIN I USHTRISË ÇLIRIMTARE NË KONTEKSTIN E SHTET-FORMIMIT
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

AUTORË

Ramadan QEHAJA, Kosum KOSUMI, Florian QEHAJA, Armend BEKAJ

Shkarko

Kapitulli 8 i librit përmban rastin e Kosovës: "Demobilizimi dhe integrimin i ushtrisë çlirimtare në kontekstin e shtet-formimit". Ky kapitull është shkruar nga R. Qehaja, K. Kosumi, F. Qehaja dhe A. Bekaj. Ky kapitulli ofron një hulumtim gjithëpërfshirës empirik mbi çështjet e demobilizimit, çarmatimit dhe riintegrimit në Kosovë, i cili për herë të parë iu është ofruar audiencës akademike. Për më shumë detaje mbi këtë libër dhe blerjen ju lutem shikoni në linkun: http://www.routledge.com/books/details/9780415680806/