Çka tutje me FSK: Ushtri apo jo?

18/06/2013

Çka tutje me FSK: Ushtri apo jo?
E PUBLIKUAR NGA

Forum 2015

Mbështetur nga

KFOS

AUTORË

Armend Muja

Shkarko

Forca e Sigurisë së Kosovës (FSK) u ndërtua fillimisht me qëllim të kryerjes së detyrave në sferën e mbrotjes civile, asistimit të organeve të rendit dhe de-minimit. Ajo ishte dhe mbeti një ndër institucionet më të besuara në vend dhe si rrjedhojë konsiderohet shtyllë e shtetësisë së vendit. Gjatë periudhës pesë-vjeçare FSK arriti të dëshmoj kapacitetet e saja në përmbushjen e mandatit aktual mirëpo institucioni u karakterizua me dobësi në sferën e qeverisjes së mirë dhe sidomos qeverisjes financiare përfshirë dhe sfida tjera në ngritjen e kapaciteteve profesionale. Megjithatë, sfidat që karakterizuan ndërtimin e këtij institucioni nuk privuan atë në fillimin e rishikimit të mandatit ashtu siç parashihet me Planin e Ahtisaarit ku shprehimisht lejohet rishikimi pesë vite që nga data e themelimit të saj. Arsyeja e propozimit të një mandati të ri konsiston në nevojën e konsolidimit të një institucioni që buron nga "poshtë-lartë" e jo nga "lartë-poshtë", duke iu referuar faktit që deri më tani institucionet e sigurisë në vend (dhe sidomos FSK) ishin propozuar nga akterët e jashtëm që nuk morën në konsideratë kontekstin dhe nevojat e brendshme.