BASHKËPUNIMI POLICOR MES KOSOVËS DHE SERBISË

3/07/2015

BASHKËPUNIMI POLICOR MES KOSOVËS DHE SERBISË
E PUBLIKUAR NGA

Qendra Kosovare për Studime të Sigurisë (QKSS)

Mbështetur nga

Qeveria e Mbretërisë së Norvegjisë

AUTORË

Shpend Kursani

Shkarko

Ky dokument është hartuar në kuadër të projektit: “Forumi Hulumtues për Siguri: Beograd – Prishtinë – Tiranë” I mbështetur nga Qeveria e Mbretërisë së Norvegjisë. Hulumtimi është mbështetur gjithashtu nga Trusti Ballkanik për Demokraci, Programi Profesional për Shkëmbim të Punës dhe Përvojës dhe me mbështetje të Zyres së Jashtme dhe Komonuelthit të Mbretërisë së Bashkuar. Pikëpamjet dhe analizat e paraqitura në këtë publikim janë të autorëve dhe nuk përfaqësojnë domosdoshmërisht pikëpamjet e Qeverisë Norvegjese dhe të Mbretërisë së Bashkuar apo prej organizatave të lidhura.