SHKOLLA E SEKTORIT TË SIGURISË PËR GAZETAR- EDICIONI I DYTË

SHKOLLA E SEKTORIT TË SIGURISË PËR GAZETAR- EDICIONI I DYTË

Rreth Projektit

Shkolla e Sektorit të Sigurisë për Gazetar

Edicioni i 2-të

29 Mars – 2Prill 2010

Prishtinë, KOSOVË

Nëse jeni gazetar nga Kosova apo ndonjë vend tjetër i Ballkanit Perendimor

ose

Nëse jeni student/e në gazetari në vitin e fundit të studimeve themelore apo master

FTOHENI TË APLIKONI

Për të përfituar:

 • Njohuri të gjera në reformimin e sektorit të sigurisë
 • Rrjetizim me gazetarët që mbulojnë sektorin e sigurisë nga rajoni
 • Mbulim profesional të sektorit të sigurisë

Për të aplikuar kandidatët duhet të jenë:

 • Më të rinj se 35 vjeç
 • Gazetarët që mbulojnë (ose synojnë të mbulojnë) sektorin e sigurisë dhe sundimit të ligjit
 • Gazetarët që kanë treguar rezultate të theksuara në raportimin e ngjarjeve interesante në sferën e sigurisë dhe sundimit të ligjit
 • Njohuri e mirë e gjuhës angleze përfshirë të të shprehurit
 • Studentët që studiojnë gazetarinë në vitin e fundit të studimeve
 • Studentët në programin master që studiojnë gazetarinë dhe komunikimin apo fushë të ngjajshme

Gazetarët nga komunitetet pakicë inkurajohen që të aplikojnë

UDHËIME PËR TË APLIKUAR

Dërgoni dokumentet e më poshtme te [email protected]

 • Shkarko formën e aplikimit
 • CV
 • Letër motivimi në gjuhën angleze (max. 400 fjalë)

Për shkak se pjesa më e madhe e ligjëruesve janë ekspert ndërkombëtar ligjëratat do të mbahen në gjuhën angleze

Afati i fundit për aplikim është 1 MARS 2010

Vetëm kandidatët e përzgjedhur do të kontaktohen

Shpenzimet e udhëtimit, akomodimit dhe ushqimi do të mbulohen

Shkolla e Sektorit te Sigurisë për Gazetarë - Programi

Nëse keni ndonjë pyetje, ju lutem kontaktoni [email protected]

Për informata më të hollësishme kliko:

Informata bazë për Shkollën e Sektorit të Sigurisë për Gazetar

Ky projekt është i mbështetur nga UNDP Kosovë