OPENING CEREMONY OF SECURITY SCHOOL FOR JOURNALISTS (SECOND EDITION)

OPENING CEREMONY OF SECURITY SCHOOL FOR JOURNALISTS (SECOND EDITION)

CEREMONIJA E HAPJES SË SHKOLLË SË SEKTORIT TË SIGURISË PËR GAZETAR (EDICIONI I DYTË)

About Project

Ceremonija e hapjes së Shkollë së Sektorit të Sigurisë për Gazetar (edicioni i dytë)

Ceremonija e hapjes së Shkollë së Sektorit të Sigurisë për Gazetar (edicioni i dytë) do të mbahet me datën 29 Mars 2010 duke filluar nga ora 10:00 deri në 10:45 të mëngjesit.

Kjo ngjare do të mbahet në Hotel "AFA"

Adresa: Rr. Ali Kelmendi nr. 15, 10000 Prishtinë

Nëse jeni interesuar që të marrëni pjesë në këtë ceremoni, ju lutemi që të kontaktoni në email-adresat :

[email protected]

ose

[email protected]