Vlera Zymeri

Praktikante

BIOGRAFIA

 Vlera është studente e nivelit Bachelor në Fakultetin Filozofik – Departamenti i Sociologjisë në Universitetin e Prishtinës.  Gjatë viteve të fundit Vlera është angazhuar në organizimin e ngjarjeve kulturore dhe edukative. Ajo ka punuar me organizata të shoqerisë civile si Levizja FOL, DokuFest për të zbatuar aktivitete të cilat promovojnë angazhimin dhe edukimin e të rinjëve. Vlera gjithashtu angazhohet në ngjarje të cilat kanë për qellim promovimin e pajtimit dhe mirekuptimin mes të rinjëve nga Kosova dhe Serbia.

Prej Shkurti 2022, Vlera u bë pjesë e ekipit të QKSS-së si praktikante.