Dorjeta Rukiqi

Asistente Hulumtuese

logo
TELEFONI +383 38 221 420
MEDIA SOCIALE

BIOGRAFIA

Dorjeta Rukiqi ka përfunduar studimet Bachelor në Universitetin e Prishtinës, Fakulteti Ekonomik në Ekonomi e Aplikuar dhe Menaxhment. Dorjeta mbanë diplomë Master në drejtimin Studime Gjeopolitike në Universitetin Karlov në Pragë, Çeki. 

Në përvojat e mëparëshme dhe gjatë studimeve ajo është fokusuar në regjionin e Ballkanit Perëndimor, ku ka zhvilluar hulumtime për transparencën dhe integritetin e komunave, buxhetimi gjinor, integrimin e shteteve të Ballkanit Perëndimor në Bashkimin Evropian si dhe efektin e politikave të jashtme të fuqive të mëdha në këtë regjion. 

Prej muajit Maj 2022 Dorjeta është pjesë e ekipit të QKSS-së në pozitën e Asistentes Hulumtuese.